Vi stöttar beslutsfattare inom IT & HR


Vi hjälper dig och din organisation när ni står inför utmaningar eller är i behov av kompetensstöd

"Vi arbetar strategiskt och operativt.

Kompetens och erfarenhet säkrar våra leveranser." 

Frida Åberg

Ditt HR-stöd

FRIDA ÅBERG, HR-PARTNER

Med passion för goda relationer, automatiserade processer samt ordning & reda stöttar jag dig och din organisation. Jag hjälper dig inom områdena individ, organisation, ledarskap och arbetsrätt. Med en lång bakgrund som IT-konsult är digitalisering ett hjärteämne och en drivkraft för mig. Jag gillar olika för olika är bra och tillsammans gör vi skillnad!

Rekommendationer

ORÄDD, EMPATISK & ENGAGERAD

"Jag har jobbat med Frida i flera år och är djupt imponerad av hennes sätt att ständigt lösa allehanda HR utmaningar som kommer hennes väg. Hon är orädd, empatisk och engagerad i sin omvärld. Frida har lätt för att samarbeta och tar hjälp av andra när hon kör fast."

Anna Ohlström

- Ohl Development

GENUIN PASSION FÖR MÄNNISKOR

"Sedan 2018 har jag haft äran att arbeta med Frida och hjälpa henne med kompetensförsörjning. Med sin djupa kunskap inom HR-frågor samt genuina passion för människor har Frida varit en fantastisk samarbetspartner och en inspirationskälla för mig och mitt företag. Jag hoppas och ser verkligen fram emot ett fortsatt samarbete med dig Frida."

Poria Shademani
- Clockwork Bemanning

PEDAGOGISK & KUNNIG

"Som IT-konsult hos oss på Coop Mitt har Frida alltid levererat på toppnivå. Frida är otroligt kunnig och pedagogisk i sitt sätt, hon har räddat oss i många situationer och framför allt hon ställer alltid upp och löser problemet även om det inte är hennes bord."

Susanne Rönnberger

- Coop Mitt

MYCKET GODA INSATSER

Två dagars organisationsutveckling via digitalt forum blev mycket lyckosamt tack vare Fridas höga kompetens, inte bara inom den tekniska delen utan också hennes stora intresse, lugn och HR kompetens. För att lyckas i digitala forum krävs inte enbart ett anpassat gott underlag utan också skicklighet kring kommunikationsflöde och att tekniken fungerar. Stort tack Frida för mycket goda insatser!

Anne Thelin-Ehrling

-CRU International

VERKLIGEN IMPONERAT

Jag har haft den stora förmånen att få jobba med Frida i 4 år. Vi har jobbat nära varandra i hennes roll som HR-chef och som medlem i vår ledningsgrupp. Frida är ansvarstagande, hängiven och drivs av sin starka värdegrund. Frida har varit ett stort stöd för mig, ledningsgruppen och för hela organisationen i frågor som rör medarbetarnas välmående, arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling och omorganisation. Frida har verkligen imponerat på det sätt hon har hanterat tuffa HR-utmaningar. Frida har varit ett ovärderligt stöd för mig som VD och jag kan med glädje rekommendera Frida till organisationer som ser ett stort värde i att ta hand om och utveckla sina medarbetare och andra viktiga relationer.

Markus Wengelin

-Tidigare VD Interlan

HÄRLIG HUMOR & GLATT HUMÖR

Få personer går så helhjärtat in i allt hon gör som Frida. Hon månar genuint om allas välmående och står upp för det hon tror på. En bra och inkluderande företagskultur är något Frida jobbar hårt för. Att hon dessutom har en härlig humor och glatt humör gör arbetsdagen riktigt rolig när man har henne som kollega. Jag har jobbat med Frida i 15 år och jag kan bara säga att alla borde ha en Frida på sitt jobb! 

Maria Thunberg

-Tidigare kollega Interlan

Som erfaren IT-strateg hjälper och vägleder jag dig och din organisation till strukturerade och hållbara beslut. Med lång erfarenhet som IT-konsult är jag väl insatt i olika IT-miljöer och dess utmaningar. Jag är snabb i tanken, har nära till beslut och drivs av att komma framåt med optimerade leveranser. 


Ditt IT-stöd

MATHIAS ÅBERG, IT-STRATEG


Rekommendationer

OVÄRDELIG TILLGÅNG I ALLA TEAMMILJÖER

Jag hade förmånen att vara Mathias chef på Interlan, där han snabbt utmärkte sig som en begåvad och engagerad medarbetare. Mathias besitter en sällsynt kombination av teknisk skicklighet och mellanmännsklig förmåga, vilket gör honom till en ovärderlig tillgång i alla teammiljöer. Under hans tid på Interlan visade Mathias prov på imponerande problemlösningsförmåga. Han var ledande i flera kritiska interna projekt som resulterade i betydande förbättringar av våra rutiner och processe. Hans förmåga att kommunicera komplex teknisk information på ett enkelt och begripligt sätt var särskilt uppskattat både internt och av våra kunder.


Jag rekommenderar starkt Mathias för alla positioner inom IT i befattningar där komplex organisations- och/eller affärsutveckling är i fokus. Hans professionella tillvägagångssätt, kombinerat med hans tekniska kunskap och ledarskapsförmåga, gör honom till en utmärkt kandidat för alla utmanande roller inom dessa områden.

Markus Wengelin

-Tidigare VD Interlan